General information on salaries in Brussels

Below you will find a breakdown of salaries by category of function. These figures are based on salaries that were offered in some of our recent and current assignments.

Beginners – due to the severe lack of qualified beginners in the administrative field, companies have been obliged to increase salaries in this category (most qualified Management Assistants are hired straight out of school or even before graduating without ever having to look for a job): salaries start at 2000 €  (minimum) increasing to 2300 €.

1-2 years experience – the range here is approximately between 2200 – 2500 €. Here too, however, the market has dictated increases, particularly in view of the difficulty in finding trilingual (D/F/E) candidates. It is not unusual, therefore, that juniors with this type of profile are sometimes able to negotiate slightly higher salaries.

±2-5 years experience –  the range here is approximately between 2500 – 2900 €. Again, the language combinations heavily influence the salaries offered.

Confirmed’ Executive Assistants (Assistant at VP level and Personal Assistants) – salaries here have reached the 2900 – 3500 € range.

Top level assistants (CEO, President, etc.) and Office Managers – here we are regularly given a range of 3500 - 4500 €

In addition to language combinations, salaries also vary according to sectors of activity  (with law firms and consultants being the major "problem areas") and company budgets.

We would like to add a number of remarks on a few other points :

Due to the current market situation, and perhaps due to a general shift towards “quality of life”, other elements, besides salary, have become extremely appealing to candidates. They are now very concerned by extra-legal perks and by the number of vacation days and are particularly attracted to companies with considerably more than the standard twenty days (plus public holidays).

Overtime is also increasingly becoming a “red flag” and companies that are notorious for their regular overtime find it hard to sell their jobs, even if overtime is paid. Candidates will also give preference to jobs in convenient  geographical locations.

These elements will sometimes make or break a contract, even more than the gross salary offered.

NOTE: All salaries mentioned above are gross per month.

Starters – door een nijpend tekort aan bekwame (vereiste competanties en attitude )  starters voor administratieve vacatures waren bedrijven verplicht om het salaris binnen deze categorie te verhogen (de meeste bekwame Management Assistants worden meteen na de studies aangenomen of zelfs voordat ze afgestudeerd zijn zonder dat ze ooit naar een job hebben moeten zoeken): hun salaris start vanaf € 2000 (minimum) en loopt op tot € 2300 per maand.

1-2 jaar ervaring – de lonen liggen hier gemiddeld tussen € 2200 – € 2500. Ook hier heeft de markt loonsverhogingen opgelegd, vooral omwille van de moeilijkheidsgraad bij het vinden van drietalige kandidaten (N/F/E). Hierdoor kan het voorkomen dat een junior die wel beschikt over de gevraagde taalvaardigheden , soms een ietwat hoger loon kan onderhandelen.

±2-5 jaar ervaring – de lonen liggen hier gemiddeld tussen € 2500 – € 2900. Ook hier heeft kennis van talen een sterke invloed op het aangeboden salaris.

Ervaren Executive Assistants (Assistants op VP-niveau en Personal Assistants) – de lonen lopen hier op tot € 2900 – € 3500.

Assistants op een hodere   niveau (CEO, directeur, etc.) en Office Managers – bevinden zich  meestal  in een loonschaal   van € 3500 - € 4500.Hun taken en verantwoordelijkheid zijn dan ook meestal uitgebreid.

Naast talenkennis worden de lonen ook beïnvloed door de sector van activiteiten  (met advocatenkantoren en consultancy kantoren  als grootste “probleemgebieden” voor het vinden van de juiste profielen ) en door het beschikbaar budget van de firma natuurlijk. 

Wij voegen graag enkele opmerkingen toe i.v.m. een aantal andere looncomponenten:

Omwille van de huidige marksituatie en misschien ook omwille van de algemene verschuiving richting “levenskwaliteit”, zijn naast het salaris ook andere elementen zeer aantrekkelijk geworden voor kandidaten. Zij hechten nu veel belang aan extralegale voordelen en aan het aantal verlofdagen. Zij voelen zich voornamelijk aangetrokken tot bedrijven die aanzienlijk meer bieden dan de standaard twintig dagen (plus feestdagen).

Overuren schrikken steeds meer kandidaten af en bedrijven die erom bekend staan regelmatig overuren te laten presteren, hebben het moeilijk om hun vacatures in te vullen, zelfs indien deze overuren uitbetaald worden.K
Kandidaten geven ook de voorkeur aan jobs die geografisch goed gelegen zijn voor hen .

De besproken  elementen zullen er vaak voor zorgen dat een contract al dan niet ondertekend wordt en zij kunnen soms meer doorslaggevend zijn dan het aangeboden brutoloon zelf .

OPMERKING: Alle bovenvermelde lonen zijn bruto en per maand uitgedrukt.

 

Deze website maakt gebruik van cookies! Meer details over onze cookies kan je terugvinden in ons cookiebeleid